Contact UbiBot in Poland

Next day shipping to Estonia, Latvia, Lithuania, Lithuania, Belarus, Ukraine, Slovakia, the Czech Republic, Germany, Italy, France and Spain
 
We send UbiBot products to neighbouring countries and the rest of Europe. Contact us to learn more about our offer. 
Wyłączny dystrybutor rejestratorów Ubibot w Polsce

Contact Us

 
Ask for offer
 
Send us the e-mail to contact@ubibot.pl or call +48 602 288 737
 

UWAGA: Od maja 2020 otrzymujemy zgłoszenia o osobach podszywających się pod ten numer telefonu. Prosimy nie ufać takim rozmówcom. Stanowisko naszego operatora telekomunikacyjnego w tej sprawie:


Są to działania zagranicznych operatorów, którzy puszczają "strzałki" do różnych numerów podstawiając numer danego klienta. Nie da się takiego połączenia odebrać, bo robią to automaty i zbyt szybko następuje rozłączenie. Niestety nie możemy tego typu przypadków wyeliminować. Pozdrawiamy. Orange

 
Helpdesk
 
If you have any issues with UbiBot configuration or devices, please contact us by sending an e-mail to support@ubibot.pl. Please provide the serial number located on the back of the unit.
 
 
Address and telephone contact
 
TeleScope S.C., Czerwona Droga 26, 02-496 Warsaw, Poland
 
Contact us from 09:00 to 21:00: +48 602 288 737
Sales: +48 222 035 235
Technical Support: +48 222 035 236
Call us