Monitoring temperatury w szpitalach i placówkach medycznych

Monitoring temperatury w szpitalach i placówkach medycznych

Właściwy monitoring temperatury w szpitalach i placówkach medycznych jest niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów. W tym artykule omawiamy niezbędne standardy bezpieczeństwa, znaczenie monitoringu temperatury oraz sposoby właściwego monitorowania i spełniania odpowiednich wymagań.

Zrozumienie wymagań dotyczących temperatury

Wymagania dotyczące temperatury w szpitalach i placówkach medycznych mogą się różnić w zależności od rodzaju prowadzonej działalności medycznej. Rodzaje środowisk, które wymagają monitorowania temperatury, obejmują sale operacyjne, laboratoria, obszary przechowywania leków, obszary przechowywania produktów, sale pacjentów, pokoje zabiegowe i pomieszczenia czyste (ang. Clean Room). Wymagania dotyczące temperatury w każdym środowisku opierają się na takich czynnikach, jak bezpieczeństwo pacjenta, kontrola procesu, poziom komfortu i wymagania prawne. Ważne jest zrozumienie wymagań obowiązujących dla każdego środowiska w obiekcie.

Kalibracja i instalacja czujników temperatury

Aby mieć pewność, że wymagania dotyczące temperatury w szpitalach i placówkach medycznych są spełnione, należy zainstalować w każdym środowisku odpowiedni typ czujników temperatury. Następnie należy okresowo sprawdzać dokładność i działanie czujników temperatury poprzez ich kalibrację względem standardowego termometru referencyjnego. Wzorcowanie takie wykonywane jest przez akredytowane laboratoria wzorcujące. Należy pamiętać o udokumentowaniu wszystkich wyników kalibracji (świadectwo wzorcowania), aby zapewnić ich identyfikowalność zgodnie z polskimi przepisami.

Wykorzystanie zautomatyzowanego systemu monitorowania temperatury

Wykorzystanie automatycznego systemu monitorowania temperatury może pomóc w uzyskaniu dodatkowych informacji i dokładniejszych pomiarów. System taki umożliwia placówkom medycznym gromadzenie danych za pomocą szerokiej gamy czujników, a następnie bezpieczne przechowywanie ich w chmurze i przeglądanie za pomocą urządzenia mobilnego lub komputera z dostępem do internetu. Dzięki temu można mieć pewność, że temperatury spełniają wymagania regulacyjne, ustawiając automatyczne alarmy i powiadomienia w przypadku naruszenia minimalnych lub maksymalnych progów temperatury. Można również analizować trendy w czasie oraz generować raporty przydatne podczas kontroli Nadzoru Farmaceutycznego (GIF).

 

Wykresy temperatur w chłodziarce

Oprogramowanie pozwalające na monitorowanie pomiarów i konfigurację powiadomień

Do konfigurowania systemu monitorowania temperatury wykorzystuje się dedykowane oprogramowanie. Zapewnia ono integrację z istniejącymi systemami i zapewnienia personelowi medycznemu zdalny dostęp do monitorowanych danych. Będziesz mógł otrzymywać powiadomienia, gdy temperatury przekroczą wyznaczone progi, a także śledzić pomiary temperatur w wielu lokalizacjach jednocześnie. Dodatkowo integracja systemu z lokalnym sygnalizatorem alarmowym, umożliwia bezpośrednie powiadamianie personelu w przypadku uruchomienia krytycznych alarmów.

 

Monitorowanie temperatury w lodówce medycznej

Regularna konserwacja w celu zapewnienia efektywnego działania systemu monitorowania

Istotne jest przeprowadzanie regularnych kontroli konserwacyjnych i testów kalibracyjnych. Dzięki temu automatyczny system monitorowania temperatury będzie niezawodny i będzie prawidłowo wykrywać zmiany temperatury. Należy również przeprowadzić testy zewnętrznych czynników środowiskowych, w tym ruchu powietrza, które mogą mieć negatywny wpływ na kontrolę temperatury, jeśli nie są skutecznie monitorowane. Dodatkowo należy zweryfikować w niezależnym laboratorium wzorcującym wszystkie pracujące w systemie czujniki, aby upewnić się, że odczyty pomiarów są dokładne i zidentyfikować wszelkie fałszywe odczyty.

Zadzwoń do nas