Polityka Prywatności UbiBot®

Zespół UbiBota poważnie traktuje sprawę prywatności. Doceniamy to, że ufają nam Państwo powierzając dane, które są dla Was ważne. Chcemy, aby sposób w jaki są one przez nas wykorzystywane był dla wszystkich jasny.

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje jakie dane osobowe gromadzimy, gdy wchodzisz w interakcję z UbiBot® lub korzystasz z naszych produktów i usług. Dowiesz się, jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe oraz jakie masz prawa i opcje. Dowiesz się o gromadzonych przez nas danych, jak je wykorzystujemy, jak sprawujemy kontrolę nad Twoimi informacjami oraz jakie środki podejmujemy w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa.


Niniejsza Polityka Prywatności została opisana w dwóch częściach. Część pierwsza ogólnie opisuje nasze praktyki w zakresie ochrony prywatności. Część druga zawiera szczegółowe informacje na temat konkretnych produktów i usług, w tym naszej strony internetowej i stosowania przez nas plików cookie.

Część Pierwsza: Ogólna praktyka w zakresie ochrony prywatności

W szczególności informujemy:

1. Jakie informacje są zbierane

Kiedy użytkownik korzysta z naszych Usług, gromadzimy następujące rodzaje informacji.

Cloud Force może zbierać pewne rodzaje informacji o użytkowniku, gdy uzyskuje on dostęp i korzysta z naszych produktów i usług, odwiedza naszą witrynę internetową lub wchodzi z nami w interakcję w inny sposób, np. uczestnicząc w imprezie UbiBot®. Kategorie zbieranych przez nas informacji są następujące:

Możemy przechowywać informacje o użytkowniku poza jego krajem zamieszkania, niezależnie od miejsca, w którym prowadzimy działalność.

2. Jak gromadzimy informacje

Zbieramy informacje dotyczące użytkowania, urządzeń i sieci, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej lub korzysta z naszych produktów. Pozostałe informacje wymienione powyżej mogą pochodzić bezpośrednio od użytkownika, od autoryzowanych sprzedawców i dystrybutorów, sprzedawców lub innych partnerów biznesowych, takich jak firmy, które pomagają nam w organizacji wydarzeń, lub organizacji lub opiekunów, który jest upoważniony do dostarczania informacji w imieniu użytkownika.


W przypadkach, gdy Twoja organizacja udziela licencji lub kupuje produkty lub usługi, z których korzystasz, tworzy konto w Twoim imieniu lub w inny sposób administruje korzystaniem z produktów i usług UbiBot®, korzystanie z nich może podlegać polityce Twojej organizacji. Administrator licencji może uzyskać dostęp do pewnych informacji na Twój temat, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz produkty, do których masz dostęp na mocy licencji Twojej organizacji. UbiBot® nie jest odpowiedzialny za prywatność lub praktyki bezpieczeństwa Twojej organizacji, które mogą różnić się od tych określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Jeśli organizacja administruje korzystaniem z produktów i usług UbiBot®, prosimy o kierowanie zapytań o prywatność do tej organizacji lub administratora.

3. Jak wykorzystujemy Twoje informacje

Dane osobowe, które gromadzimy, wykorzystujemy do następujących celów:

ŚWIADCZENIE I UTRZYMANIE USŁUG

KOMUNIKACJA Z TOBĄ

PROMOWANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

4. Powody, dla których dzielimy się Twoimi danymi

UbiBot® nie sprzedaje ani nie wynajmuje Państwa danych osobowych innym firmom. Nie ujawnimy Twoich danych osobowych innym firmom, chyba że w ograniczonym zakresie i dla ograniczonych celów opisanych poniżej.

UbiBot® może udostępniać informacje podmiotom stowarzyszonym, partnerom, usługodawcom, autoryzowanym sprzedawcom i dystrybutorom oraz innym stronom trzecim w celu realizacji ograniczonych celów opisanych w sekcji 3 powyżej. Podmioty te mogą znajdować się na całym świecie i należeć do następujących kategorii:

UbiBot® może udostępniać bieżące lub przeszłe informacje o użytkowniku stronom trzecim w ograniczonych celach, takich jak dochodzenie i egzekwowanie prawa, w przypadku gdy UbiBot® uważa, że użycie jest (i) niezgodne z obowiązującymi warunkami UbiBot® i/lub (ii) związane z popełnieniem czynów niedozwolonych. UbiBot® może również ujawniać zbiorcze informacje, które nie identyfikują osób trzecich.

Kiedy udostępniamy dane osobowe, korzystamy z umowy zobowiązującej odbiorcę do ochrony danych osobowych zgodnie z prawem. Jeśli masz pytania dotyczące zabezpieczeń, których używamy do ochrony Twoich danych lub chciałbyś poprosić o ich kopię, możesz skontaktować się z nami pod adresem wsparcie@ubibot.pl

5. Prawa użytkownika dotyczące jego danych

Udostępniamy Ci sposoby dostępu i kontroli Twoich danych osobowych, jak opisano poniżej, niezależnie od miejsca, w którym mieszkasz.

 

Prawo do rezygnacji z marketingu i sprzedaży komercyjnych wiadomości e-mail.

 

UbiBot® wysyła wiele rodzajów wiadomości e-mail, w tym biuletyny elektroniczne i ogłoszenia o wydarzeniach. Możemy również skontaktować się z Tobą w celach marketingowych lub sprzedażowych, wykorzystując informacje dostarczone nam przez Ciebie lub w Twoim imieniu za pośrednictwem naszej strony internetowej lub naszych kanałów sprzedaży, sprzedawców i dystrybutorów lub partnerów biznesowych, takich jak ci, którzy pomagają nam zarządzać organizacją wydarzeń. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania tego typu komunikatów.

Przekazywanie informacji

W przypadku aktywnych klientów, w tym użytkowników testowych, możemy kontaktować się z nimi w celu przekazania informacji na temat produktów lub usług UbiBot®, które są objęte licencją lub z których korzystasz. Są to wiadomości, które dostarczają informacji, na przykład, o aktualizacjach oprogramowania, zbliżających się odnowieniach subskrypcji i nowych wersjach oprogramowania, do których masz dostęp na podstawie aktualnej licencji. Nie możesz zrezygnować z tych wiadomości jeśli posiadasz aktywną licencję, ponieważ zawierają one ważne informacje o Twoich licencjonowanych produktach i usługach.

Blokowanie plików cookie i reklam internetowych

W celu zablokowania plików cookie, reklam i niektórych innych informacji przesyłanych przez Internet można skorzystać z ustawień przeglądarki i usług osób trzecich. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją swojej przeglądarki internetowej i stronami pomocy, a także zapoznaj się z naszymi informacjami dotyczącymi plików cookie poniżej.

Zmiana, korekta lub usunięcie danych osobowych użytkownika

Posiadacze konta UbiBot® mogą dokonywać zmian i poprawek w swoich danych osobowych online. Jeśli masz inne pytania lub prośby dotyczące Twoich danych osobowych lub chcesz skorzystać z jakichkolwiek praw związanych z Twoimi danymi osobowymi, skontaktuj się z nami pod adresem wsparcie@ubibot.pl

W niektórych przypadkach możemy nie być w stanie w pełni spełnić Państwa próśb. Na przykład, nawet jeśli zażądają Państwo usunięcia Państwa danych osobowych, możemy być zmuszeni do zachowania Państwa danych dla celów prawnych. W takich przypadkach odpowiemy na Państwa prośbę i wyjaśnimy, w jakim stopniu byliśmy w stanie spełnić te warunki.

6. Informacje przekazywane w obszarze forum

Użytkownicy mogą przekazywać informacje w obszarze ogólnodostępnych stron internetowych społeczności UbiBot®, które są publicznie dostępne. Treści przesyłane w tym celu, w tym dane osobowe, mogą nie podlegać ochronie zapewnianej przez informacje zebrane w innych sekcjach strony internetowej UbiBot®. Przesyłane treści będą dostępne z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem internetu, a wszelkie informacje, które Państwo przesyłają, mogą być wykorzystywane przez UbiBot® i opinię publiczną, zarówno w kraju, z którego Państwo umieściliście, jak i poza nim.

7.Przechowywanie danych

Przechowujemy informacje o Twoim koncie, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i hasło, tak długo, jak długo Twoje konto istnieje, ponieważ potrzebujemy go do jego obsługi. W niektórych przypadkach, gdy podajesz nam informacje dotyczące pewnych Usług, usuwamy dane po tym, jak nie są one już potrzebne do korzystania z nich. Przechowujemy również informacje o Użytkowniku i korzystaniu przez niego z Usług tak długo, jak jest to konieczne dla realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych, z przyczyn prawnych oraz w celu zapobiegania szkodom, w tym zgodnie z opisem w sekcjach Jak wykorzystujemy Informacje Użytkownika i Jak udostępniamy Informacje Użytkownika.

8.Ochrona informacji

Ciężko pracujemy na tym, aby Twoje dane były bezpieczne. Wykorzystujemy kombinację weryfikacji technicznych, administracyjnych i fizycznych w celu utrzymania bezpieczeństwa Twoich danych. Żadna metoda przesyłania lub przechowywania danych nie jest jednak całkowicie bezpieczna. Jeśli mają Państwo obawy dotyczące bezpieczeństwa, prosimy o kontakt z nami.

9.Zmiany w Polityce Prywatności

UbiBot® może zmienić niniejszą Politykę Prywatności w dowolnym czasie, a takie modyfikacje wchodzą w życie natychmiast po opublikowaniu zmienionej Polityki Prywatności. Powiadomienie o istotnych zmianach w niniejszej Polityce Prywatności zostanie przekazane poprzez odnotowanie nowej "zaktualizowanej" daty w górnej części niniejszej Polityki Prywatności.

Część Druga: Prywatność w określonych produktach i usługach UbiBot®

1. Strona internetowa i Usługi online

Kiedy odwiedzasz stronę internetową UbiBot® lub w inny sposób korzystasz z usług online, gromadzimy informacje dotyczące użytkowania, urządzeń i sieci, takie jak adres IP, rodzaj systemu operacyjnego i używanej przeglądarki internetowej oraz podstrony, które odwiedzasz. Możemy wykorzystywać dane zebrane w plikach dziennika serwera WWW, kod JavaScript i pliki cookie (jak opisano poniżej). Informacje te wykorzystujemy do celów takich jak administrowanie naszą stroną internetową, pomoc w diagnozowaniu problemów z naszą infrastrukturą technologiczną, dostarczanie odwiedzającym odpowiednich treści oraz analizowanie zachowań odwiedzających w celu lepszego zrozumienia ich potrzeb.

Strona internetowa UbiBot® posiada również kilka formularzy i dodatkowych metod zbierania danych, które wymagają podania danych kontaktowych, danych do płatności i innych informacji. Podanie tych informacji jest opcjonalne, ale możesz nie być w stanie dokonać pewnych transakcji, skorzystać z pewnych usługi lub uzyskać dostęp do pewnych funkcji strony internetowej UbiBot® lub oprogramowania bez podania wymaganych informacji. Jeśli dobrowolnie przekażą nam Państwo informacje za pośrednictwem formularza na naszej stronie internetowej, a informacje te nie są częścią transakcji prawnej lub biznesowej, wyrażają Państwo zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie Państwa informacji do celów, dla których zostały one przekazane, a Państwa informacje mogą być również wykorzystywane do celów sprzedaży i marketingu, chyba że zrezygnują Państwo z tego.

2. Pliki cookies (ciasteczka)

Kiedy odwiedzasz stronę internetową UbiBot® lub w inny sposób korzystasz z naszych usług online, jeden lub więcej plików cookie jest umieszczanych na Twoim urządzeniu (lub odczytywanych z niego), jeśli Twoja przeglądarka jest ustawiona na akceptowanie plików cookie. Plik cookie to mały plik danych, który przesyłamy na dysk twardy komputera użytkownika przez przeglądarkę internetową. Plik cookie składa się z prostego kodu, który jest używany w celu uzyskania dostępu do informacji o koncie użytkownika, utrzymania bieżących danych sesji oraz pomocy w analizie ruchu na stronie internetowej. UbiBot® może wykorzystywać informacje w plikach cookie do różnych celów, w tym, ale nie wyłącznie, do badań rynkowych i ulepszania zawartości naszej strony internetowej.

Chociaż przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają pliki cookie, możesz nie zezwolić na zapisywanie plików cookie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej w celu wyłączenia plików cookie. Możesz również ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała Cię, kiedy ma zostać zapisany plik cookie, dając Ci szansę na podjęcie decyzji, czy chcesz go zaakceptować. Jeśli zdecydujesz się na odrzucenie plików cookie, możesz nie być w stanie skorzystać ze wszystkich funkcji strony internetowej UbiBot® i usług online.

Niektóre pliki cookie są wykorzystywane do celów wewnętrznych, takich jak utrzymywanie użytkownika zalogowanego na koncie UbiBot® lub informowanie nas, które strony odwiedził. UbiBot® ustawia również pliki cookie, które zapoznają się z preferencjami użytkownika podczas korzystania z witryny internetowej, tak aby zespół UbiBot® mógł zaoferować użytkownikowi dostosowane do jego potrzeb informacje marketingowe, które mogą go zainteresować.

3. Opcja nie śledź mnie (Do Not Track)

Podobnie jak większość innych firm, nasza strona internetowa i usługi online nie są skonfigurowane tak, aby reagować na ustawienia przeglądarki "Nie śledź mnie", ponieważ do dzisiaj nie został przyjęty formalnie standard opcji "Nie śledź mnie".

4. Obsługa klienta i Wsparcie Techniczne

Dzwoniący mogą być nagrywani a nagrania wykorzystywane do celów szkoleń wewnętrznych i audytu. Informujemy osoby dzwoniące, jeżeli ich rozmowa jest nagrywana. Nagrania są okresowo usuwane zgodnie z polityką firmy. Inne informacje związane z pomocą techniczną, takie jak poczta elektroniczna i przesyłanie formularzy, są przechowywane w systemach UbiBot® w celu śledzenia skuteczności pomocy technicznej i udoskonalania naszych produktów.

5. Sklep UbiBot®

Sklep UbiBot® stosuje środki bezpieczeństwa w celu ochrony informacji dotyczących zamówienia, niewłaściwym ich wykorzystaniem, zniszczeniem i zmianą. Szyfrowanie pomaga chronić numer karty kredytowej i dane osobowe, szyfrując dane przesyłane do sklepu UbiBot®. Szyfrujemy komunikację związaną z każdym zamówieniem. UbiBot® nie przechowuje numeru karty kredytowej, ale przechowuje informacje o płatności i transakcji, w tym numer zamówienia.

6. Instalacja, Licencjonowanie i Użytkowanie produktu

Informacje zbierane przez nas w związku z instalacją produktu, licencjonowaniem i użytkowaniem pozwalają nam zrozumieć wymagania użytkownika, zapewnić skuteczne licencjonowanie naszych produktów oraz dostarczyć użytkownikowi informacji, które mogą być potrzebne do uzyskania wsparcia w przyszłości.

Aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z naszych produktów, możemy zażądać lub zbierać informacje, takie jak adres e-mail, lokalizacja fizyczna, numer telefonu, tytuł i/lub nazwa służąca do logowania do systemu. Takie informacje mogą być wykorzystywane do aktywacji, rejestracji lub aktualizacji produktu lub licencji.

Większość produktów i usług UbiBot® zawiera technologię zarządzania licencjami i zapobiegania nielicencjonowanemu korzystaniu z nich. Większość produktów i usług UbiBota® zawiera również technologię, która przesyła informacje dotyczące doświadczeń użytkownika do UbiBota® zarówno w trakcie normalnego użytkowania, jak i w przypadku awarii oprogramowania. Technologia ta powoduje, że produkty i usługi wysyłają wiadomości do UbiBota® przez internet, które zawierają informacje dotyczące sieci, urządzenia, licencji i użytkowania.

W momencie instalacji lub aktywacji, oprogramowanie do zarządzania licencjami UbiBot® może gromadzić informacje o sieci i urządzeniach, w tym adres IP, nazwę hosta komputera i nazwę użytkownika oraz wersję systemu operacyjnego. Kiedy korzystasz z produktów i usług UbiBot® to oprogramowanie do zarządzania licencjami UbiBot® może na bieżąco okresowo gromadzić informacje dotyczące sieci, urządzenia, konta, licencji i użytkowania, w tym licencji, z którą jest powiązane Twoje konto oraz produktów i funkcji, z których korzystasz. Administratorzy licencji mogą zakładać konta dla użytkowników licencjonowanych i przeglądać informacje o korzystaniu z nich przez użytkowników, np. sprawdzać do jakich produktów użytkownicy mają dostęp i czy produkty te zostały aktywowane.

Przekazywane informacje dotyczące doświadczenia użytkownika mogą obejmować produkty, funkcje i usługi, do których uzyskałeś dostęp, długość sesji, zaistniałe błędy, adres IP, identyfikator licencji oraz adres e-mail, jeśli zdecydujesz się podać je podczas wysyłania raportu o błędach. Użytkownicy komputerów stacjonarnych mogą zrezygnować z wysyłania informacji dotyczących doświadczenia użytkownika podczas instalacji. UbiBot® posiada techniczne i organizacyjne ograniczenia, które ograniczają dostęp do informacji o użytkowaniu produktu i uniemożliwiają udostępnianie danych osobowych w ramach UbiBot®. UbiBot® nie udostępnia tych informacji stronom trzecim, z wyjątkiem dostawców infrastruktury internetowej i systemowej, z którymi zawarliśmy umowę.

7. Usługa Online UbiBot®

Większość usług internetowych UbiBot® wymaga zalogowania się do konta UbiBot®. Oprócz informacji, które zwykle gromadzimy przez naszą stroną internetową oraz produkty i usług online, jeśli zdecydujesz się zintegrować nasze usługi z usługami osób trzecich, UbiBot® może przechowywać informacje o uwierzytelnieniu dla usług stron trzecich.

Podczas przechowywania plików za pomocą naszych usług online, pliki są przechowywane u dostawcy infrastruktury internetowej i systemowej,  strony trzeciej, z którą UbiBot® zawarł umowę. Jeśli pracujesz w trybie offline, Twoje pliki są przechowywane na Twoim własnym urządzeniu do czasu, gdy wróci do trybu online.

Jeśli przechowujesz pliki za pomocą naszych usług online, są one dostępne tylko dla Ciebie, chyba że zdecydujesz się je udostępnić. Nawet jeśli posiadasz konto w organizacji, takiej jak firma lub uniwersytet, inne osoby w Twojej organizacji mogą zobaczyć Twoje pliki tylko wtedy, gdy zdecydujesz się je udostępnić. Wybrany personel UbiBot® pełniący określone funkcje informatyczne ma ograniczony dostęp do operacji wdrażania, tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych. Wszyscy ci pracownicy podpisali umowy o zachowaniu poufności.

8. Produkty i usługi zakupione przez autoryzowanych resellerów i dystrybutorów

Udostępniamy informacje naszym autoryzowanym sprzedawcom i dystrybutorom w zakresie wymaganym do wykonywania ich obowiązków. Otrzymujemy również informacje od naszych autoryzowanych sprzedawców i dystrybutorów, gdy kontaktujesz się z nimi w sprawie naszych produktów i usług lub gdy kupujesz od nich nasze produkty lub usługi. Udostępniane informacje obejmują informacje kontaktowe, informacje o organizacji, informacje o licencji oraz produkty i usługi, którymi użytkownik wyraził zainteresowanie.

Jeśli masz pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności lub praktyk prywatności UbiBot®, skontaktuj się z nami pod adresem wsparcie@ubibot.pl

Zadzwoń do nas