Problem z konfiguracją rejestratora poprzez aplikację UbiBot

Podczas pierwszej konfiguracji urządzenie musi znajdować się w trybie konfiguracji WiFi. W tym trybie rejestrator aktywuje własny punkt hotspot WiFi, co pozwala na połączenie z nim smartfona i przesyłanie do niego szczegółów (nazwa SSID i hasło) dotyczących docelowej sieci WiFi, do której będzie podłączony na stałe.

Poniższe informacje mogą być przydatne:

 1. Film demonstracyjny przedstawia krok po kroku, jak podłączyć nowe urządzenie po raz pierwszy. Pełny link: https://www.youtube.com/watch?v=fTmc7euwAu4
 2. Jeśli w procesie konfiguracji napotkasz błąd ERROR 1, oznacza to, że połączenie między telefonem a urządzeniem nie zostało nawiązane pomyślnie.
  • W niektórych przypadkach telefon w pierwszej kolejności korzysta z sieci komórkowej zamiast WiFi do wysyłania danych. Dlatego na potrzeby procesu konfiguracji, spróbuj wyłączyć dane z telefonu komórkowego, a następnie spróbuj ponownie połączyć się z siecią WiFi urządzenia.
  • Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie konfiguracji (wskaźnik miga na przemian w kolorze czerwonym i zielonym).
  • Upewnij się, że telefon połączył się z Twoim urządzeniem po WiFi. Następnie wróć do aplikacji.
  • Upewnij się, że używasz zupełnie nowych baterii alkalicznych. Konfiguracja WiFi wymaga zapasu energii. Dla pewności możesz podłączyć rejestrator do zewnętrznego źródła zasilania 5V 2A Micro USB.
 3. Należy pamiętać, że urządzenia UbiBot nie obsługują pasma WiFi 5 GHz. Podczas sprawdzania ustawień sieci na ruterze sprawdź następujące parametry:
  • Tryb radiowy = 2,4 GHz lub 2,4/5 GHz Sieć Mieszana.
  • Kanał WiFi: 1-13
  • Szerokość kanału ustawiona na 20 MHz lub wybór automatyczny szerokości.
  • Zabezpieczenia WiFi: OPEN, WEP lub WPA/WPA2.
  • Sprawdź, czy Twój router nie wymaga dodatkowej procedury logowania, aby uzyskać dostęp do internetu po połączeniu.
  • Sprawdź czy nie zostało włączone na routerze filtrowanie adresów MAC.
  • Sprawdź czy w smartfonie nie masz włączonego VPN (Virtual Private Network) lub skonfigurowanego serwera proxy. Jeśli tak, to musisz je wyłączyć na czas konfiguracji swojego UbiBota.
  • Sprawdź czy Twój router nie ma włączonej funkcji Wi-Fi Isolation. Niektóre sieci "gościnne" mają to ustawienie włączone domyślnie.
  • Upewnij się, że Twój router ma włączoną obsługę protokołu IPv4.
  • Upewnij się, że jeśli używasz repeater'a sieci, to jego nazwa sieci (SSID) i hasło są takie same jak w sieci podstawowej.
  • Jeśli używasz sieci mieszanej w pasmie 2,4 oraz 5 GHz, to upewnij się, że urządzenie mobilne jest podłączone do sieci 2,4 GHz. Jeśli nie masz pewności do której sieci podłączył się Twój smartfon, to wyłącz na czas konfiguracji na ruterze pasmo 5Ghz. 
  • Podobnie jeśli smartfon automatycznie przełącza się z powrotem do sieci 5 GHz podczas konfiguracji UbiBota. Rozwiązaniem jest wykasowanie sieci 5 GHz z listy znanych sieci smartfona. Możesz dodać ją z powrotem po zakończeniu konfiguracji.
  • Jeśli używasz routera obsługującego oba pasma 2,4 i 5 GHz, ale nie włączyłeś/skonfigurowałeś sieci 2,4 GHz, to należy skonfigurować sieć 2,4 GHz w celu podłączenia urządzenia UbiBot. Można to zrobić w ustawieniach rutera po zalogowaniu się jako jego administrator. W tym celu wpisz adres IP routera w oknie przeglądarki internetowej na swoim komputerze. Aby poznać domyślny adres IP routera zapoznaj się z dokumentacją routera.
  • Znaki specjalne w nazwie sieci WiFi (SSID) lub w haśle są dopuszczalne z wyjątkiem znaku cudzysłowu ", który nie jest obsługiwany przez urządzenia UbiBot. Upewnij się, że nie używasz tego znaku w SSID lub w haśle WiFi swojego rutera.
 4. Sprawdź, czy dioda UbiBota miga na przemian na czerwono i zielono podczas procesu konfiguracji. Jeśli tak nie jest, wyłącz rejestrator, a następnie ponownie wejdź w tryb konfiguracji WiFi.
Zadzwoń do nas