Wymagania dotyczące konfiguracji Wi-Fi

Należy pamiętać, że UbiBot WS1 i WS1PRO nie mogą być podłączone do sieci WiFi 5 GHz. Podczas sprawdzania ustawień sieciowych należy upewnić się, że są one prawidłowe: Należy pamiętać, że UbiBot WS1 i WS1PRO nie mogą być podłączone do sieci WiFi 5 GHz. Podczas sprawdzania ustawień sieciowych należy upewnić się, że są one prawidłowe:

 

 • Tryb radiowy = 2,4 GHz lub 2,4/5 GHz mieszany.
 • Protokół WiFi: 2,4 GHz (802,11 b/g/n).
 • Obsługiwane kanały WiFi: 1-13.
 • Szerokość kanału: ustawiona na 20 MHz lub "auto".
 • Zabezpieczenia na ruterze WiFi: OPEN, WEP lub WPA/WPA2.
 • Router nie może wymagać dodatkowej procedury logowania, aby rejestrator UbiBot mógł uzyskać dostęp do internetu.
 • Filtrowanie adresów MAC na ruterze musi być wyłączone lub adres MAC urządzenia UbiBot musi zostać dodany do białej listy.
 • Podczas konfiguracji nie można mieć włączonego na smartfonie połączenia VPN (Virtual Private Network) lub serwera proxy.
 • Router nie może pracować w trybie Wi-Fi Isolation. Niektóre sieci "gościnne" mają to ustawienie włączone domyślnie.
 • Router musi obsługiwać protokół IPv4.
 • Jeśli używasz repeatera sieci, nazwa sieci (SSID) i hasło muszą być takie same jak w sieci głównej.
 • Jeśli używasz sieci mieszanej w obu pasmach 2,4 oraz 5 GHz, to upewnij się, że urządzenie mobilne jest podłączone do sieci 2,4 GHz od początku procesu konfiguracji.
 • Jeśli Twój smartfon automatycznie przełącza się z powrotem do sieci 5 GHz podczas konfiguracji, to możesz wykasować sieć 5 GHz z listy znanych sieci. Po zakończeniu konfiguracji będziesz mógł ją skonfigurować ponownie na swoim smartfonie.
 • Jeśli używasz routera obsługującego pasmo 2,4 oraz 5 GHz, ale nie skonfigurowałeś sieci 2,4 GHz, to musisz to zrobić teraz w celu umożliwienia podłączenia urządzenia UbiBot. Możesz to zrobić w panelu administratora routera. Wpisz adres IP routera w oknie przeglądarki internetowej. Aby ustalić adres IP routera, zapoznaj się z dokumentacją routera.
Zadzwoń do nas