Nie działa synchronizacja danych

1. Skonfigurowałeś swoje urządzenie, ale nie widzisz żadnych danych na koncie na platformie IoT ani w aplikacji UbiBot.


Kiedy urządzenie po raz pierwszy łączy się z platformą IoT, może nie mieć jeszcze żadnych danych do synchronizacji. Dlatego proszę odczekaj co najmniej 15 minut i sprawdź ponownie.

 

Alternatywnie, możesz uruchomić ręczną synchronizację danych poprzez jednokrotne naciśnięcie przycisku na rejestratorze. Urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy i jego dioda będzie migać na zielono przez kilka sekund. Pamiętaj jednak, że urządzenie rejestruje dane z czujników tylko okresowo (domyślnie co 5 minut), więc musisz czekać przynajmniej tak długo.


Jeśli synchronizacja danych nadal nie działa, zresetuj urządzenie do ustawień fabrycznych i ustaw ponownie połączenie WiFi.

 

 

 

2. Twoje urządzenie nie synchronizuje się z platformą IoT

 

Proszę sprawdzić następujące rzeczy:

  1. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone. Naciśnij przycisk i posłuchaj czy pojawi się sygnał dźwiękowy. Oznacza on, że urządzenie rozpoczęło wymuszoną synchronizację danych. Jeśli wskaźnik miga na zielono, synchronizacja działa. Jeśli dioda mignęła tylko raz na czerwono, to istnieje jeszcze jakiś problem. Spróbuj wykonać kolejne kroki.
  2. Sprawdź, czy baterie są naładowane. WiFi pobiera dużo energii - urządzenie może być włączone, ale nie jest w stanie połączyć się z WiFi z powodu zużycia baterii. Jeśli masz dostęp do ostatnich odczytów z urządzenia, sprawdź, czy napięcie spadło poniżej 2.6v. Jeśli tak, to wymień baterie.
  3. Upewnij się, że Twój router dostarczający sygnał WiFi posiada działające połączenie z internetem (np. spróbuj uzyskać dostęp do https://ubibot.pl/ za pomocą telefonu komórkowego podłączonego do tej samej sieci WiFi). Bez połączenia z internetem rejestrator nie będzie w stanie połączyć się z platformą IoT.
  4. Sprawdź, czy konfiguracja WiFi rejestratora jest prawidłowa. W razie potrzeby przejdź ponownie przez konfigurację WiFi. 

 

 

 

Zadzwoń do nas