Kalibracja wilgotnościomierza: jak zrobić? Świadectwo kalibracji

Kalibracja wilgotnościomierza: jak zrobić? Świadectwo kalibracji

Wilgotnościomierze to przyrządy pomiarowe, wskazujące zawartość cząsteczek wody w powietrzu, ciałach stałych (takich jak: drewno czy materiały budowlane) i sypkich (nasiona, pasze, pellet). Są one również wykorzystywane do monitorowania jakości łańcuchów chłodniczych w branży spożywczej, kosmetycznej i farmaceutycznej. Warunkiem uzyskania wiarygodnych danych pomiarowych jest regularna kalibracja wilgotnościomierza. Jak ją zrobić i czym jest świadectwo kalibracji? Odpowiadamy.

Czym jest kalibracja miernika wilgotności i dlaczego należy ją wykonywać regularnie?

Każdy wilgotnościomierz, wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, powinien być regularnie kalibrowany w wyznaczonym terminie przez upoważnione osoby lub instytucje. Kalibracja przyrządu pomiarowego jest operacją, dzięki której można ustalić:

  • czy urządzenie działa prawidłowo,
  • jaki jest margines błędu pomiarowego,
  • czy występują różnice pomiędzy wartościami wzorcowymi a wartościami wskazywanymi przez miernik.

Dzięki regularnej kalibracji używanych intensywnie wilgotnościomierzy firmy mogą utrzymać wysoką jakość procesów produkcyjnych bądź logistycznych. Wczesne wykrycie marginesu błędów pomiarowych pozwala uniknąć wielu problemów. Maleje bowiem ryzyko wystąpienia kosztownych strat materiałów i produktów, spowodowanych nieprawidłowymi wskazaniami mierników.

Kto wydaje świadectwo kalibracji wilgotnościomierza?

Świadectwo kalibracji wilgotnościomierza lub termohigrometru może wydać jedynie Główny Urząd Miar lub akredytowane jednostki i laboratoria pomiarowe, zlokalizowane w wielu polskich miastach. Coraz częściej usługi kalibracji świadczą też producenci przyrządów pomiarowych, dysponujący stosownymi akredytacjami GUM oraz wykwalifikowanym personelem. Dokument, potwierdzający wykonanie wzorcowania, podpisuje wyłącznie osoba upoważniona, czyli kierownik laboratorium lub upoważniony przez niego pracownik zakładu po dokonaniu analizy protokołu badań.

Kalibracja wilgotnościomierzy – kiedy ją wykonywać?

Nowoczesne, elektroniczne wilgotnościomierze mają zwykle świadectwo kalibracji. Jest to dokument, zawierający informację, czy dany przyrząd spełnia znormalizowane wymagania metrologiczne. A co zrobić w sytuacji, gdy miernik jest intensywnie eksploatowany, a prawidłowość pomiarów budzi wątpliwości? Warto wówczas przeanalizować procedury wewnątrzzakładowe oraz przepisy, regulujące kwestie częstotliwości kalibracji urządzeń pomiarowych, wykorzystywanych w danym przedsiębiorstwie, a następnie wysłać przyrząd do laboratorium.

 

Zwykłe, analogowe wilgotnościomierze można zwykle kalibrować samodzielnie w dowolnym momencie i nie jest to czynność skomplikowana. Wystarczy jedynie użyć pokrętła, znajdującego się w tylnej części miernika i ustawić wskazówkę na tarczy. Szczegółowe porady, jak wykonać wzorcowanie, znajdują się między innymi w instrukcjach, dołączonych do mierników oraz na stronach internetowych producentów przyrządów. Większość klasycznych wilgotnościomierzy wskazówkowych należy kalibrować bezpośrednio przed dokonaniem pierwszych pomiarów.

Kalibracja higrometru elektronicznego: jak ją zrobić?

W profesjonalnych wilgotnościomierzach elektronicznych bardzo często występuje opcja automatycznej kalibracji, więc użytkownik nie musi tracić czasu na samodzielne wzorcowanie. Część starszych lub tańszych modeli wilgotnościomierzy, niemających opcji samoczynnego wzorcowania, można poddać prostym testom, znanym już od lat. O jakich testach mowa?

 

Istnieją 2 popularne metody kalibracji wilgotnościomierzy poza laboratorium. Pierwsza metoda polega na tym, że miernik wystarczy owinąć mokrym materiałem i ustawić wskaźnik na 100% po około 60 minutach moczenia. Kolejny sposób kalibracji jest bardziej skomplikowany i wymaga sporządzenia roztworu wody i soli kuchennej, nad którym w zamkniętym pojemniku powinien znaleźć się wilgotnościomierz. Po 7-8 godzinach miernik wskazuje zwykle wartość 75%, a jeśli jest ona niższa lub wyższa, wskazuje to margines błędu – urządzenie warto wówczas ustawić zgodnie z zalecaniami producenta.

Zadzwoń do nas