Konduktometr: budowa, działanie, cena i zastosowania

Konduktometr: budowa, działanie, cena i zastosowania

Roztwory wodne są mniej lub bardziej podatne na przepływ prądu elektrycznego. Z czego to wynika? Przewodność substancji zależy bowiem od ilości zawartej w nich soli. Zdolność przewodzenia prądu fizycy nazywają konduktywnością lub EC (z jęz. ang. Electrical Conductivity). Do analizy EC służy konduktometr. Jak działa, ile kosztuje i gdzie znajduje zastosowanie?

Budowa konduktometru

Z jakich głównych elementów składa się konduktometr? Budowa tego przyrządu pomiarowego opiera się na prostym schemacie. Za gromadzenie danych odpowiadają elektrody, umieszczone w sondach lub czujnikach EC-metru. Do przetwarzania danych na impulsy elektryczne służą zaś przetworniki analogowo-cyfrowe. Wynik pomiaru widać na panelu, znajdującym się w obudowie przyrządu – co pokazuje konduktometr? Jednostkę Simens (w skrócie: S) lub mikro Simens (µS) wraz z wartością liczbową.

 

Domowy konduktometr do wody lub gleby ma zwykle kompaktową, zwartą budowę i wizualnie przypomina termometr, z wyświetlaczem, włącznikiem i wbudowaną baterią. Bardziej zaawansowaną strukturę ma konduktometr przemysłowy, który w zależności od specyfiki zastosowań może mieć wbudowane czujniki indukcyjne i współdzielić funkcje termometru, higrometru oraz światłomierza. EC-metry przemysłowe wyróżnia też specjalna konstrukcja obudowy, wykonanej z tworzyw odpornych na uszkodzenia mechaniczne, wilgoć i działanie substancji chemicznych.

Konduktometr – zasada działania

EC-metr w praktyczny sposób wykorzystuje Prawo Ohma. Brzmi ono następująco:

  • natężenie prądu płynącego przez przewodnik jest wprost proporcjonalne do napięcia przyłożonego między jego końcami.

Na czym polega zasada działania konduktometru z dwiema elektrodami? Po włączeniu skalibrowanego miernika elektrody powinny znaleźć się w wodzie lub glebie. Pod wpływem napięcia w badanym roztworze powstaje pole magnetyczne, które wyzwala ruch cząstek jonowych. W ciągu kilku sekund na wyświetlaczu EC-metru pojawiają się zaś dane liczbowe, dotyczące przewodności badanej substancji.

Co wpływa na precyzję pomiaru konduktometru?

Istnieje kilka czynników, które wywierają wpływ na jakość pomiarów EC-metrem. Są to między innymi:

  • temperatura roztworu (zależność pomiędzy temperaturą roztworu a wskazaniami konduktometru jest prosta – im cieplejsza jest bowiem ciecz, tym wyższy wskaźnik konduktywności),
  • typ jonów, poddawanych analizie (wyższą konduktywność mają na przykład jony rozcieńczone i zagęszczone, łatwo ulegające dysocjacji).

Ile kosztuje konduktometr – cena profesjonalnego i domowego miernika EC

Na rynku EC-metrów można obecnie znaleźć 2 rodzaje mierników, przeznaczonych do użytku prywatnego i komercyjnego. Najtańsze i najprostsze konduktometry kieszonkowe (przenośne) to wydatek rzędu od 100 zł do 200 zł. Mierniki przemysłowe kosztują znacznie więcej i są dostosowywane do potrzeb przedsiębiorstw. Za profesjonalne, wielofunkcyjne testery wody i EC-metry zapłacimy od kilkuset do kilku tysięcy złotych, w zależności od dokładności pomiaru przewodności oraz specyfiki proponowanych rozwiązań.

Pomiar przewodności wody – zastosowania w przemyśle i nie tylko

Jakie zastosowania może mieć konduktometr? Do czego służy? Z EC-metrów korzystają na szeroką skalę podmioty, działające w przemyśle spożywczym i branży kosmetycznej. Mierniki przewodności elektrycznej są również niezastąpione w codziennej pracy laboratoriów badawczych i właścicieli upraw hydroponicznych (czyli takich upraw, w których zamiast gleby wykorzystywane są roztwory wodne).

 

Bez nowoczesnych konduktometrów trudno byłoby sobie też wyobrazić monitoring wód powierzchniowych i podziemnych – mierniki precyzyjnie wykrywają w nich wszelkie zanieczyszczenia. EC-metry cenią także akwaryści, ponieważ pomiary konduktometryczne umożliwiają hodowcom dokonanie szybkiej oceny jakości wody, stopnia jej zasolenia i zawartości składników mineralnych.

Konduktometr: działanie – ciekawostka

Konduktometry stacjonarne i przenośne można wykorzystywać na wiele różnych sposobów. Prosta obsługa i ekspresowe wyniki pomiarów sprawiają, że te mierniki znalazły zastosowanie między innymi w pszczelarstwie. Konduktometr do badania miodu pozwala przeprowadzić kontrolę jakości wyrobu i ocenić, czy zawiera domieszkę cukru lub inne, sztuczne substancje, których nie powinno być w naturalnym produkcie.

Zadzwoń do nas