Jaka powinna być temperatura na hali produkcyjnej?

Jaka powinna być temperatura na hali produkcyjnej?

Temperatura w miejscu pracy powinna być dostosowana zarówno do specyfiki procesu technologicznego, jak i możliwości adaptacyjnych człowieka. Gdy jest nam zbyt gorąco lub zimno, nie jesteśmy w stanie dobrze pracować. W halach produkcyjnych, biurach lub magazynach utrzymanie stabilnych warunków bywa jednak bardzo trudne. Jaka temperatura na hali produkcyjnej jest dopuszczalna i co na ten temat mówi prawo?

Kodeks pracy – temperatura w miejscu pracy

Zgodnie z polskim Kodeksem pracy i wytycznymi, zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r., temperatura pracy na hali produkcyjnej nie powinna spadać poniżej 14°C. Wyjątek od tej zasady stanowią zakłady, w których ze względu na charakter prowadzonej działalności i względy technologiczne temperatura na hali produkcyjnej zimą i latem musi być utrzymywana na odpowiednio niskim poziomie.

 

Do ilu stopni można pracować w biurze lub na hali? Jak wynika z obowiązujących przepisów, w pomieszczeniach pracy, w których pracownik wykonuje lekką pracę fizyczną oraz w biurach, temperatura nie może być niższa niż 18°C. Przepisy nie wskazują jednak, powyżej jakiej temperatury nie można pracować. Wiadomo jedynie, że:

  • pracownicy młodociani nie powinni wykonywać pracy w temperaturach powyżej 30°C,
  • pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom napoje zimne, gdy temperatura w miejscu pracy przekracza 28°C.

Temperatura na hali produkcyjnej zimą: do ilu stopni można pracować?

Pracownicy hal bardzo często odczuwają zimą spadek energii, wywołany niską temperaturą na stanowisku pracy. W wielkopowierzchniowych budynkach często dochodzi do utraty ciepła i wychłodzenia dużych przestrzeni. Jaka temperatura na hali produkcyjnej zimą jest dopuszczalna? Nie może być niższa niż 14°C (dla porównania, dopuszczalna temperatura na hali produkcyjnej w UK wynosi 13-16°C, w zależności od rodzaju wykonywanej pracy).

 

W trudnych warunkach zimowych obowiązkiem pracodawcy jest stały monitoring temperatury i reagowanie na bieżąco, ilekroć przekracza ona dozwolone wartości. W jakiej temperaturze może pracować pracownik, gdy na zewnątrz panuje mróz? Należy mu zapewnić minimum 14°C w hali, a także przerwy regeneracyjne, odzież roboczą i ciepłe napoje.

Brak minimalnej temperatury na hali produkcyjnej – skutki

Każdy menadżer, który zaniedbuje zakładowe BHP lub nie wie, jaka minimalna temperatura na hali produkcyjnej jest dopuszczalna, musi liczyć się z wieloma przykrymi konsekwencjami. W wyniku wychłodzenia lub przegrzania pracownicy częściej biorą zwolnienia chorobowe, są mniej efektywni i mogą w każdej chwili odmówić wykonywania obowiązków, jeśli pracodawca nie zadba o ich komfort cieplny. Jaka temperatura, żeby nie pracować? Przyjmuje się, że jest to 12-13°C.

 

Pracodawca, który nie dba o to, w jakiej temperaturze powinno się pracować, naraża zdrowie i życie personelu, za co grożą mu zarówno kosztowne przestoje, jak i bardzo wysokie grzywny ze strony Państwowej Inspekcji Pracy. Najwyższe kary pieniężne wynoszą od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych za nieprzestrzeganie norm temperatury na hali produkcyjnej. Kodeks pracy nie pozostawia żadnych wątpliwości, że to na pracodawcy ciąży obowiązek utrzymania higienicznych warunków pracy.

Przepisy BHP: temperatura na hali produkcyjnej a temperatura na zewnątrz

Często zdarza się, że temperatura na hali produkcyjnej latem i zimą jest taka sama, jak temperatura na zewnątrz. Wynika to zarówno z niewłaściwego docieplenia hali, jak i awarii (lub braku) systemów klimatyzacji, ogrzewania i wentylacji. Co na to kodeks pracy? Temperatura na zewnątrz nie powinna w żaden sposób wpływać na jakość pracy na stanowiskach wewnątrz budynków, a klimatyzacja nie może powodować przeciągów ani wychłodzenia pomieszczeń pracy.

  • Jeśli praca jest wykonywana w nieogrzewanym pomieszczeniu, pracownikowi przysługuje odzież chroniąca przed chłodem i przerwy regeneracyjne.

Ile stopni na hali produkcyjnej latem jest dopuszczalne? Zakład pracy należy obowiązkowo wyposażyć w systemy pomiaru i regulacji temperatury, umożliwiające utrzymanie jej wartości na poziomie nieprzekraczającym 28°C w sezonie letnim. W warunkach wysokiej temperatury na hali produkcyjnej pracodawca zobowiązany jest dodatkowo dostarczyć personelowi zimne napoje.

Zadzwoń do nas