Prawidłowa temperatura w miejscu pracy

Prawidłowa temperatura w miejscu pracy

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których pracujemy, ma decydujący wpływ na naszą efektywność. Gdy jest nam zbyt zimno lub gorąco, z trudem wykonujemy proste zadania, ponieważ zużywamy większość życiowej energii, by zachować komfort cieplny. Jaka powinna być prawidłowa temperatura w miejscu pracy i co na ten temat mówi polskie prawo?

Jaka temperatura w pracy jest odpowiednia?

Każdy pracodawca jest zobowiązany do tego, by zapewnić swoim pracownikom optymalne warunki na stanowiskach roboczych w pomieszczeniach zamkniętych. Personel firmy nie może być narażony na wychłodzenie ani przegrzanie – kwestie te reguluje bowiem Kodeks pracy. Temperatura powietrza w lokalach, w których wykonywana jest lekka praca fizyczna lub prace biurowe, nie może spaść poniżej 18°C.

 

Mierniki temperatury powinny znajdować się w każdej firmie, mimo iż nie ma o tym wzmianki w Kodeksie pracy. Maksymalna temperatura w biurze powinna być jednak pod stałą kontrolą, ponieważ pracodawca odpowiada za stan techniczny pomieszczeń i monitoring warunków, panujących wewnątrz budynku. Jeśli temperatura jest zbyt niska albo za wysoka, podejmują oni niezbędne działania: modernizacje bądź naprawy po to, by pracownicy mogli bez przeszkód wykonywać swoje obowiązki.

Kodeks pracy: temperatura w miejscu pracy – co warto wiedzieć?

W rozdziale II Kodeksu pracy (Art. 15) i X (art. 207) ustawodawca wskazuje, że każdy pracodawca musi:

 • przygotować swoim pracownikom higieniczne oraz bezpieczne warunki pracy (w tym: odpowiednią temperaturę powietrza),
 • chronić życie i zdrowie pracowników,
 • reagować na bieżące zgłoszenia i potrzeby pracowników, związane ze zmianami warunków pracy (na przykład: podejmować szybkie interwencje w razie wystąpienia awarii ogrzewania w sezonie zimowym).

Przepisy, zawarte w Kodeksie pracy nie opisują dokładnie, jak powinny być zorganizowane pomieszczenia czy praca w biurze, do jakiej temperatury można pracować wewnątrz i jakie kary grożą pracodawcom za nieprzestrzeganie norm BHP. Więcej szczegółowych wytycznych w tym zakresie zawierają osobne rozporządzenia, normy zakładowe oraz instrukcje Państwowej Inspekcji Pracy.

Prawo pracy – temperatura w biurze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dn. 26 września 1997 r., każde pomieszczenie służbowe musi być bezpieczne i dostosowane do naturalnych potrzeb człowieka. Polskie przepisy (Dział III, rozdz. 1, §15.1 Rozporządzenia) jednoznacznie mówią, że:

 • pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • temperatura wewnątrz powinna być dostosowana do specyfiki wykonywanej pracy,
 • w pomieszczeniach pracy należy zapewnić odpowiednią temperaturę i wymianę powietrza oraz stosowne zabezpieczenia przed wilgocią,
 • w biurach nie mogą występować przeciągi, wentylacja nie może powodować wychłodzenia ani przegrzania pomieszczeń.

W jakich warunkach wykonywać pracę w biurze? Temperatura zalecana (pokojowa) to 18°C – 25°C, prawo nie reguluje zaś jednoznacznie górnej, dopuszczalnej granicy ciepła. Według analizy, dokonanej przez ekspertów z łódzkiego Instytutu Medycyny Pracy, opublikowanej przez Państwową Inspekcję Pracy, istnieją 2 progi temperatur, zalecanych dla pracowników, wykonujących lekką pracę siedzącą:

 • w sezonie zimowym: od 20 do 22,8°C,
 • latem i wiosną: od 23,9 do 26,7°C.

Niewłaściwa temperatura w biurze – konsekwencje pracodawcy

Aby zapobiec przykrym dolegliwościom, związanym z wychłodzeniem lub przegrzaniem ciała, pracodawcy inwestują w systemy ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji, by zapewnić swoim ludziom komfort cieplny. Zdarzają się jednak krytyczne sytuacje, gdy pracownicy zgłaszają, że minimalna temperatura w biurze jest zbyt niska, a mimo to pracodawca nie interweniuje. Jakie mogą być konsekwencje nieprzestrzegania standardów BHP w biurze?

 

Oto kilka możliwych scenariuszy:

 • pracownik ma prawo odmówić wykonywania obowiązków lub oddalić się od stanowiska pracy, jeśli poinformuje o tym pracodawcę,
 • pracodawca zobowiązany jest zapłacić nieobecnemu pracownikowi za każdą nieprzepracowaną godzinę,
 • powiatowy inspektor pracy może nałożyć na pracodawcę karę pieniężną w wysokości do kilku tysięcy złotych.

Warto też pamiętać o tym, że praca w zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze osłabia zdolność koncentracji pracownika – finalnie skutkuje to obniżeniem jakości pracy.

Zadzwoń do nas