Przechowywanie jabłek w kontrolowanej atmosferze

Przechowywanie jabłek w kontrolowanej atmosferze

Magazynowanie jabłek wymaga zastosowania wiedzy technologicznej oraz odpowiedniego zaplecza magazynowego. Zbyt wysoka temperatura przyspiesza bowiem dojrzewanie oraz procesy gnilne, a także sprzyja wydzielaniu się gazów, zbyt niska powoduje zaś ciemnienie owoców. Jak przechowywać hurtowe ilości jabłek? W tym celu należy stworzyć optymalne warunki, czyli kontrolowaną atmosferę.

Czym jest atmosfera kontrolowana w chłodni?

Powietrze, którym oddychamy, nie nadaje się do wielomiesięcznego przechowywania owoców. Nadmiar tlenu sprawia, że produkty szybko się starzeją i psują, nawet jeśli są magazynowane w odpowiedniej temperaturze. Wiele lat analizowano czynniki, wpływające na tempo procesów gnilnych w owocach, a efektem tych badań jest koncepcja atmosfery kontrolowanej w magazynach i chłodniach.

 

Atmosfera kontrolowana w pomieszczeniu występuje wówczas, gdy jest ono gazoszczelne, a człowiek ma pełną kontrolę nad:

  • składem i jakością powietrza wewnątrz,
  • temperaturą,
  • poziomem wilgotności.

W szczelnie zamkniętej chłodni znajduje się zwykle system czujników i mierników, umożliwiający stały, całodobowy monitoring temperatury, wilgotności oraz analizę zawartości gazów. Temperatura wewnątrz komory, przeznaczonej do magazynowania owoców powinna wynosić 0-1°C, zawartość tlenu 2-3%, a dwutlenku węgla nie więcej niż 2% – pozostałą część stanowi zaś azot (jest on również jednym z głównych składników powietrza, którym oddychamy).

Jabłka: przechowywanie w kontrolowanej atmosferze

Jakie są najlepsze warunki do magazynowania jabłek? Na to pytanie nie jednej odpowiedzi, ponieważ skład atmosfery kontrolowanej w chłodni zależy w dużej mierze od gatunku i dojrzałości jabłek. Wszystkie gatunki jabłek źle znoszą mróz i tracą jędrność w przesuszonym powietrzu, dlatego najlepiej przechowywać je w temperaturze stałej, wynoszącej 0°C i wilgotności na poziomie 90%.

 

Dojrzewające jabłka w naturalny sposób produkują gaz – etylen, który przyspiesza ich naturalny rozkład. W tradycyjnych magazynach i punktach skupu nadmiar etylenu wpływa destrukcyjnie na całe partie jabłek, a w atmosferze kontrolowanej ten problem nie występuje. Każda, nawet najmniejsza ilość tego gazu jest szybko eliminowana, dzięki czemu owoce dłużej zachowują swoją świeżość i nie tracą walorów odżywczych ani organoleptycznych.

Chłodnia do przechowywania owoców – technologia i zaplecze pomiarowe

Istnieją 4 podstawowe sposoby przechowywania jabłek. Owoce mogą być magazynowane w atmosferze: standardowej, modyfikowanej – MAP (z podwyższoną ilością dwutlenku węgla), kontrolowanej lub niskotlenowej (ULO). W chłodniach, przeznaczonych do wielomiesięcznego przechowywania dużych ilości jabłek, wykorzystywane są najczęściej technologie:

  • KA – atmosfera kontrolowana,
  • ULO – innowacyjna technologia magazynowania, której podstawę stanowi zaawansowana aparatura pomiarowa i inteligentne oprogramowania. W ULO ilość tlenu w chłodni jest zredukowana do minimum i nie może przekraczać 2%.

Podstawowym warunkiem, niezbędnym do tego, aby chłodnia mogła funkcjonować, jest jej odpowiednie wyposażenie w urządzenia pomiarowe oraz regulatory temperatury i wilgotności. Czujniki kontrolne powinny być rozmieszczone w wielu punktach, a w rozbudowanych obiektach o dużej powierzchni najlepiej zintegrować je z oprogramowaniem inteligentnym. System komputerowy pozwala w pełni, zdalnie i całodobowo nadzorować sprawność instalacji chłodniczej.

Zalety przechowywania jabłek w kontrolowanej atmosferze

Atmosfera kontrolowana jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym w przemyśle owocowo-warzywnym. Jakie korzyści niesie ona dla sadowników, dystrybutorów i konsumentów? Przede wszystkim dzięki pełnej kontroli parametrów powietrza wewnątrz chłodni można przez cały rok korzystać z zapasów owoców wysokiej jakości. Jabłka zachowują naturalny smak, zapach i jędrność nawet po kilku miesiącach leżakowania.

Jakie inne korzyści płyną z zastosowania atmosfery kontrolowanej i systemów pomiarowych w chłodni?

  • w monitorowanej atmosferze maleje ryzyko strat towaru, spowodowanych namnażaniem się bakterii i grzybów czy atakami szkodników,
  • atmosfera kontrolowana pozwala ograniczyć ilość chemicznych środków biobójczych,
  • mimo długiego okresu magazynowania nie maleje wartość rynkowa owoców,
  • dzięki zastosowaniu energooszczędnych, precyzyjnych urządzeń chłodniczych i pomiarowych właściciele chłodni oszczędzają czas i pieniądze.
Zadzwoń do nas