Ile stopni powinno być na hali produkcyjnej latem?

Ile stopni powinno być na hali produkcyjnej latem?

W miejscu pracy powinna być odpowiednia temperatura, która nie będzie negatywnie odbijać się na zdrowiu pracowników. Przeważnie można znaleźć informacje na temat tego, jaka temperatura w danym miejscu pracy będzie najbardziej optymalna, a jaka już będzie zbyt niska. Ile stopni powinno być na hali produkcyjnej latem?
Mało kto zastanawia się nad tym, czy są specjalne regulacje dotyczące tego, jaka w danym miejscu pracy może być najwyższa temperatura? Czy pracownicy fizyczni, którzy pracują latem na hali produkcyjnej są chronieni prawnie przed zbyt wysoką temperaturą? Co się dzieje lub co powinno się dziać, jeżeli na zewnątrz panują upały przekraczające 30 stopni Celsjusza? Czy w takich warunkach można pracować?

Ile powinna wynosić maksymalna temperatura w pracy?

Jakie temperatury na hali produkcyjnej latem są dopuszczalne? Jeżeli chodzi o temperatury, które mogą panować w miejscu pracy, to warto być świadomym, że prawo wymaga tego, aby nie były one niższe niż 18 stopni Celsjusza i wyższe niż 28 stopni Celsjusza. Mowa tutaj oczywiście o temperaturach wewnątrz budynków, w których wykonywana jest praca. Taką temperaturę z łatwością można w budynkach kontrolować, chociażby za pomocą klimatyzacji lub ogrzewania. Nie ma znaczenia fakt, że na zewnątrz temperatura przekreacza 28 stopni Celsjusza, warto jednak nadmienić, że jeżeli na zewnątrz panuje upał, to pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi dostęp do napojów.

Jakie są przepisy dotyczące temperatur w pracy?

Jeżeli chodzi o przepisy to wszystko zależy od tego, w jakim miejscu pracujesz – przede wszystkim ze względu na to, jaka może być najniższa temperatura. Wspomniane wyżej 18 stopni Celsjusza to minimalna temperatura, która może znajdować się w miejscach, gdzie wykonywana jest praca lekka, a nawet biurowa. Jeżeli chodzi o cięższą pracę to temperatura może spaść nawet do 14 stopni Celsjusza. Warto jednak nadmienić, że są pewne wyjątki, co do tej reguły. Chodzi przede wszystkim o pracę w takich miejscach, w których ze względów technologicznych niemożliwe jest utrzymanie temperatury na takim poziomie. Mowa tutaj przede wszystkim o chłodniach oraz innych miejscach w których znajdują się maszyny chłodnicze.

Jak kontrolować temperatury w pracy?

Jeżeli chodzi o kontrolowanie temperatur w pracy, to zawsze można zainstalować w pomieszczeniach specjalny sprzęt, tj. rejestrator temperatur. Tego typu urządzenie może wysyłać powiadomienia SMS na komórkę w momencie, gdy temperatura w pomieszczeniu przestanie mieścić się w normie. Ogromną zaletą takich urządzeń jest również to, że informacje, które są przez nie zbierane są przechowywane na specjalnej platformie, dzięki czemu ma się do nich dostęp z poziomu komputera.

Jak upał wpływa na pracę?

Warto mieć świadomość, że wysokie temperatury nie są korzystne dla człowieka. Wpływ wysokich temperatur jest negatywny nie tylko na nasze zdrowie, ale także na naszą koncentrację czy zdolność do pracy. Im wyższa temperatura, tym większe prawdopodobieństwo, że pracownik będzie popełniał błędy lub się zagapi. Istnieje też ogromne ryzyko tego, że pracownik straci przytomność lub będzie miał udar cieplny, przez co trafi do szpitala. Co ciekawe, wysokie temperatury negatywnie wpływają również na działania różnych urządzeń, które mogą się zacinać i zawieszać. Dlatego też warto dbać o to, aby w miejscu pracy temperatura znajdowała się na poziomie optymalnym dla człowieka.

Minimalna temperatura w miejscu pracy

A co jeżeli temperatura jest zbyt niska? Do takiej sytuacji również nie warto doprowadzać, ponieważ zbyt niskie temperatury także negatywnie wpływają na nasz organizm, jak i na pracę maszyn. Jeżeli jednak taka sytuacja się zdarzy, to należy włączyć ogrzewanie, a jeżeli ono nie działa, to skrócić czas pracy osób pracujących w danym miejscu.

Zadzwoń do nas