Automatyczna rejestracja temperatury w supermarketach

Automatyczna rejestracja temperatury w supermarketach

W artykule zastanawiamy się, w jaki sposób rejestratory temperatury mogą być wykorzystywane w branży handlu detalicznego żywnością, aby automatycznie rejestrować temperaturę przechowywania żywności i ostrzegać pracowników o wszelkich pojawiających się problemach.

Szczególną uwagę poświęcamy supermarketom i podobnym obiektom handlowym, które przechowują duże ilości produktów żywnościowych wrażliwych na temperaturę.

Branża handlu detalicznego żywnością podlega surowym przepisom bezpieczeństwa, zwłaszcza w odniesieniu do temperatury przechowywania żywności. Na przykład w Polsce wymaga się przechowywania żywności schłodzonej w temperaturze 8°C lub niższej, natomiast mrożonej w temperaturze -18°C lub niższej.

 

W supermarketach i podobnych placówkach, które handlują dużymi ilościami żywności i napojów wrażliwych na temperaturę, przepisy branżowe przywiązują dużą wagę do zdolności pracowników do ścisłego kontrolowania temperatury przechowywania i prowadzenia rzetelnej dokumentacji na ten temat jako dowodu ich należytej staranności w utrzymaniu bezpieczeństwa produktów. Może to być czasochłonne i czasami niemiarodajne, jednak w UbiBot wierzymy, że automatyzacja z wykorzystaniem rejestratorów danych jest idealnym rozwiązaniem na stały monitoring temperatury w chłodniach i lodówkach.

 

Co to są rejestratory temperatury?

Rejestratory temperatury są zaawansowanymi czujnikami, które systematycznie zbierają i rejestrują odczyty. Rejestratory danych są szczególnie przydatne w handlu detalicznym żywnością z dwóch ważnych powodów:

 

  • Mogą automatycznie prowadzić wiarygodne rejestry temperatury, które potwierdzają należytą staranność w przechowywaniu żywności i napojów w odpowiedniej temperaturze (przy minimalnym, jeśli w ogóle, obciążeniu pracą personelu).
  • Mogą zapewnić personelowi natychmiastowe powiadomienie o wszelkich problemach związanych z temperaturą, dając mu możliwość jak najszybszego ich skorygowania, potencjalnie zapobiegając uszkodzeniu cennych, wrażliwych na temperaturę zapasów, które w przeciwnym razie zostałyby zmarnowane.

 

Na rynku istnieje wiele różnych rejestratorów temperatury, różniących się pod względem możliwości podłączenia (sposobu w jaki użytkownik otrzymuje odczyty danych z rejestratora), poziomu dokładności, możliwości alarmowania, źródeł zasilania i innych funkcji. UbiBot jako firma specjalizująca się w dziedzinie technologii rejestrowania danych oferuje wiele różnych rejestratorów danych, które doskonale nadają się do monitorowania temperatury przechowywania żywności w sklepach i supermarketach oraz tym podobnych obiektach.

 

Rejestratory temperatury polecane dla supermarketów i podobnych jednostek organizacyjnych

Do zastosowań w supermarketach zalecamy korzystanie z rejestratora danych podłączonego do sieci Wi-Fi, ponieważ:

 

  • Wymagana infrastruktura jest zazwyczaj już dostępna (niezawodna sieć Wi-Fi z silnym sygnałem w całym obiekcie).
  • Dane są przesyłane bezprzewodowo, bez potrzeby interakcji z ludźmi, a więc bez obciążenia personelu w zakresie gromadzenia danych.
  • Urządzenia mogą być konfigurowane bezprzewodowo (pozwala to zaoszczędzić czas, bez konieczności fizycznego podejścia do każdego urządzenia w przypadku potrzeby zmiany jego ustawień).

 

Jeśli uważasz, że rozwiązanie z połączeniem Wi-Fi nie będzie dla Ciebie odpowiednie, proponujemy połączenie kablowe LAN z opcją PoE (zasilanie przez kabel ethernet) dostępne w modelu UbiBot GS1.


Uważamy, że z naszej oferty rejestratorów danych podłączonych do sieci Wi-Fi model UbiBot WS1 jest idealnym rozwiązaniem do monitorowania temperatury w supermarketach. Urządzenie to mierzy temperaturę (w zakresie od -55 do +125°C) za pomocą zewnętrznej sondy temperatury i rejestruje odczyty, za pośrednictwem sieci Wi-Fi na koncie użytkownika na platformie IoT UbiBot (dostępny jest również wariant UbiBot WS1-Pro z opcjonalną podwójną sondą zewnętrzną i wbudowanym wyświetlaczem).


Platforma IoT UbiBot to przyjazny dla użytkownika system przechowywania danych i zarządzania urządzeniami, który pozwala na przeglądanie, analizę i raportowanie danych, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z dowolnego miejsca na świecie (poprzez aplikację mobilną lub przeglądarkę internetową). W jednym miejscu możesz przeglądać odczyty danych na żywo i danych historycznych ze wszystkich Twoich urządzeń znajdujących się w wielu lokalizacjach, a także dowolne zdarzenia / alarmy z urządzeń. Możesz również korzystać z platformy IoT do zarządzania ustawieniami urządzeń, takimi jak częstotliwość próbkowania, częstotliwość transmisji danych pomiarowych na platformę i poziomy alarmów.

 

Dlaczego UbiBot WS1 jest idealnym rozwiązaniem?

WS1 nadaje się do stosowania w warunkach chłodniczych i mroźniczych z pomocą zewnętrznej sondy termistorowej DS18B20. Wystarczy umieścić sondę w środowisku, które ma być monitorowane i pozostawić urządzenie do automatycznego monitorowania warunków za Ciebie.

 

Nigdy nie przegapisz krytycznej kontroli temperatury. Zakładając, że urządzenie ma zasilanie, WS1 będzie zawsze rejestrować dane z ustawioną częstotliwością próbkowania. Nawet w przypadku awarii sieci Wi-Fi, przyrząd będzie nadal zapisywać dane w swojej własnej pamięci. Po automatycznym ponownym nawiązaniu połączenia Wi-Fi, urządzenie wyśle wszystkie brakujące odczyty na konto użytkownika na platformie IoT. Zalecamy, aby supermarkety włączały powiadomienia e-mail z chmury na wypadek utraty i przywrócenia połączenia Wi-Fi przez dane urządzenie. Pozwoli to na powiadamianie dyżurujących pracowników, aby w razie potrzeby mogli tymczasowo powrócić do ręcznego sprawdzania temperatury. Wbudowany ekran LCD w urządzeniu WS1-Pro ułatwia to zadanie, wyświetlając na żywo aktualną temperaturę, a także poziom naładowania baterii i poziom sygnału Wi-Fi.


Łatwe przeglądanie, analiza i raportowanie danych dla jednego lub wielu urządzeń. Wszystkie urządzenia mogą być uporządkowane według lokalizacji na koncie UbiBot Cloud. Możesz przeglądać dane dla określonych przedziałów czasowych, tworzyć wykresy, a nawet eksportować poszczególne odczyty dla każdego z urządzeń do plików Excel i PDF. Wystarczy kilka kliknięć, aby zawsze mieć pełny zapis odczytów temperatury dla każdego z urządzeń pomiarowych.


Powiadomienia e-mail i alarmy mogą być konfigurowane dla każdego urządzenia oddzielnie. Otrzymuj powiadomienia o stanie zasilania, poziomie baterii, problemach z urządzeniem, łączności Wi-Fi i alarmie temperatury. Supermarket może ustawić alarmy dla dowolnie wysokich i niskich poziomów temperatury dla każdego urządzenia (w zależności od temperatury, jaką musi utrzymywać dane środowisko przechowywania) i skonfigurować powiadomienia alarmowe na dyżurne konto e-mail personelu. Pozwoli to pracownikowi dyżurnemu na szybką reakcję na problem, potencjalnie zapobiegając uszkodzeniu zapasów.


Do konta UbiBot IoT Cloud można dodać wielu użytkowników z różnymi uprawnieniami (opcja współdzielenia pomiarów). Jest to świetne rozwiązanie, ponieważ można udostępniać użytkownikom lokalne dane z różnych lokalizacji i różnych grup rejestratorów, a jednocześnie na najwyższym poziomie mieć dostęp z konta główego do danych ze wszystkich urządzeń i lokalizacji.


Do zasilania urządzenia można użyć baterii i zasilania sieciowego. W celu wyeliminowania konieczności wymiany baterii co kilka miesięcy zalecamy, aby supermarkety zasilały urządzenia na stałe z sieci elektrycznej (za pomocą odpowiedniego zasilacza), a baterie stanowiły jedynie  zabezpieczenie na wypadek awarii sieci 230V.


Urządzenia można zamontować dyskretnie w chłodziarkach za pomocą otworu na tylnej ściance obudowy rejestratora, lub przymocować dwustronną taśmą klejącą. W ofercie sond temperatury oferujemy czujnik zewnętrzny na płaskim kablu przeznaczony do stosowania z lodówkami i zamrażarkami, aby zapewnić utrzymanie integralności uszczelnienia lodówki/zamrażarki (porozmawiaj na ten temat z naszym zespołem, aby uzyskać więcej informacji).


Zintegruj dane temperaturowe z Twoimi aktualnymi systemami zarządzania zapasami za pomocą RESTful API. Mamy świadomość, że wiele supermarketów posiada już kompleksowe systemy zarządzania zapasami. Za pomocą interfejsu API UbiBot istnieje możliwość zintegrowania naszych produktów do monitorowania temperatury (w tym WS1, WS1-Pro i GS1) oraz platformy UbiBot IoT z Twoimi aktualnymi systemami zarządzania zapasami. Skontaktuj się z naszym zespołem, aby omówić tą kwestię.


Cechą wyróżniającą rozwiązanie UbiBot na tle konkurencji, jest dożywotnio bezpłatny abonament dostępu do danych pomiarowych na platformie IoT dla wszystkich Twoich urządzeń!

Zadzwoń do nas