Kontrola temperatury w lodówce z lekami

Pomiar temperatury i wilgotności leków

Warunki do przechowywania leków i szczepionek są ściśle regulowane przez prawo. Nieodpowiedni mikroklimat w pomieszczeniu, w którym są przechowywane, może skutkować nieskutecznością preparatu. W celu zapewnienia właściwych warunków dla leków i szczepionek warto skorzystać z profesjonalnego systemu monitorowania temperatury.

Przechowywanie leków i szczepionek – regulacje prawne

Światowa Organizacja Zdrowia WHO oraz Charakterystyki Produktów Leczniczych szczegółowo określają warunki przechowywania leków i szczepionek. Zwłaszcza w przypadku tych drugich, wymagania są bardzo precyzyjne. Temperatura powinna oscylować w granicy od 2 do 8°C. Pomocny w utrzymaniu tych parametrów będzie rejestrator temperatury do lodówki ze szczepionkami.

 

Najbardziej wrażliwe na zbyt wysoką temperaturę są szczepionki: przeciw grypie, IPV, odrze, śwince i różyczce (MMR), a także japońskiemu zapaleniu mózgu. Z kolei na zamrożenie niezwykle wrażliwe są szczepionki przeciw cholerze, wysoce skojarzone DTPa-HBV-Hib-IPV, DTPw, HPV, a także przeciw zakażeniu pneumokokowym.

 

Szczepionki stanowią jedną z najbardziej kosztownych procedur medycznych, dlatego tak ważne jest, aby zachować ich skuteczność i użyteczność. Produkty biologiczne są bardzo wrażliwe na gwałtowne zmiany temperatury otoczenia. Procedury związane z zabezpieczeniem warunków przechowywania są szczegółowo opisane. Do prawidłowego utrzymania właściwego mikroklimatu warto zastosować profesjonalny system monitoringu, który stale nadzoruje utrzymanie optymalnych warunków temperatury, poziomu wilgotności, a nawet oświetlenia.

UbiBot – profesjonalny monitoring temperatury

Rejestratory UbiBot pozwalają stworzyć inteligentny system monitoringu warunków przechowywania leków i szczepionek wrażliwych na zmiany w tym zakresie. Nowoczesne czujniki, które stanowią integralną część systemu, synchronizują uzyskane dane z platformą UbiBot ® IoT przy pomocy WiFi lub sieci mobilnej.


System kontroli temperatury w lodówce z lekami, dzięki zastosowaniu odpowiednio skonfigurowanych alertów, pozwala na w pełni unikalną kontrolę warunków środowiskowych. Dodatkowo urządzenia UbiBot współpracują z dedykowaną aplikacją IFTTT (ang. If This Then That). Jest to udogodnienie, które pozwala inteligentnym urządzeniom komunikować się pomiędzy sobą bez konieczności ingerencji człowieka.


System UbiBot pozwala na ustawienie wielu zdarzeń, jak chociażby włączenie sztucznego oświetlenia w momencie, gdy poziom światła naturalnego będzie zbyt niski. System wyposażony jest w wirtualnego strażnika, który przez cały czas czuwa nad poprawnością działania systemu. Dzięki temu w przypadku, gdy któreś z urządzeń przestanie prawidłowo funkcjonować, natychmiast zostanie uruchomiony alarm.

 

Wrażliwość szczepionek i leków na zmiany temperatury wymusza stały nadzór nad warunkami środowiskowymi, w których są one przechowywane. Tylko zachowanie optymalnych parametrów daje gwarancję zachowania ich skuteczności i bezpieczeństwa ich zastosowania.

Zadzwoń do nas