Monitorowanie temperatury i wilgotności w szklarniach z UbiBot

Monitoring temperatury, wilgoci i oświetlenia w szklarni

Rośliny w uprawach szklarniowych różnią się potrzebami w zakresie wilgotności i temperatury powietrza, wymagań glebowych, intensywności i długości naświetlenia. Warunkiem opłacalności produkcji szklarniowej jest przede wszystkim zapewnienie roślinom temperatury i wilgotności optymalnej dla procesów fotosyntezy i stymulacji ich wzrostu przy minimalizacji kosztów własnych, związanych przede wszystkim z ogrzewaniem.

Optymalizacja temperatury i wilgotności w szklarni z UbiBot

Wentylacja szklarni jest niezbędna dla prawidłowego przebiegu fotosyntezy, gdyż dochodzi wówczas do wymiany gazowej – rośliny absorbują dwutlenek węgla z powietrza, a oddają tlen, którego nadwyżkę trzeba odprowadzić. Wentylacja jednocześnie reguluje poziom temperatury i wilgotności wewnątrz pomieszczenia. Dzięki specjalnym termometrom do szklarni oraz higrometrom, takim jak te oferowane przez UbiBot, ogrodnik może kontrolować te parametry.

UbiBot - nowoczesne systemy monitoringu i sterowania warunkami mikroklimatycznymi w szklarni

UbiBot oferuje nowoczesne systemy monitorowania temperatury i wilgotności, które pozwalają ogrodnikom kontrolować warunki w szklarniach w czasie rzeczywistym. Dzięki pełnej automatyce szklarni możliwe jest zaprogramowanie sterowania ogrzewaniem i wentylacją w oparciu o wyniki pobierane przez system z czujników.

UbiBot TH Soil - pomiar temperatury i wilgotności gleby dla najlepszych wyników uprawy

Kluczowym parametrem jest także pomiar temperatury i wilgotności gleby. Czujnik temperatury i wilgotności gleby UbiBot TH Soil pozwala na uzyskiwanie dokładnych odczytów tych parametrów, wspomagając utrzymanie gleby w odpowiedniej jakości, co sprzyja osiąganiu najlepszych wyników uprawy.

Zaawansowane urządzenia pomiarowe UbiBot dla precyzyjnych warunków mikroklimatycznych w szklarniach

UbiBot oferuje zaawansowane urządzenia pomiarowe, które pozwalają przedsiębiorcom utrzymywać precyzyjne warunki mikroklimatyczneszklarniach. Dzięki stałej kontroli możliwe jest dostosowywanie poszczególnych parametrów do etapu wegetacyjnego roślin, a tym samym zapewnienie najlepszych warunków do wzrostu. W efekcie zastosowanie rozwiązań UbiBot wpływa na powodzenie uprawy i osiągane zyski.

 

 

 

 

Zadzwoń do nas