Monitorowanie temperatury i wilgotności w szklarniach

Monitoring temperatury, wilgoci i oświetlenia w szklarni

Rośliny w uprawach szklarniowych różnią się potrzebami w zakresie wilgotności i temperatury powietrza, wymagań glebowych, intensywności i długości naświetlenia. Warunkiem opłacalności produkcji szklarniowej jest przede wszystkim zapewnienie roślinom temperatury i wilgotności optymalnej dla procesów fotosyntezy i stymulacji ich wzrostu przy minimalizacji kosztów własnych, związanych przede wszystkim z ogrzewaniem.

Optymalizacja temperatury i wilgotności w szklarni

Wentylacja szklarni jest niezbędna do prawidłowego przebiegu fotosyntezy, gdyż dochodzi wówczas do wymiany gazowej – rośliny absorbują dwutlenek węgla z powietrza, a oddają tlen, którego nadwyżkę trzeba odprowadzić. Wentylacja jednocześnie reguluje poziom temperatury i wilgotności wewnątrz pomieszczenia. Temperatura w szklarni musi być dostosowana od zmiennych potrzeb uprawianych tam gatunków owoców, warzyw lub roślin ozdobnych na różnych etapach ich rozwoju. Zbyt niska temperatura może uniemożliwić kiełkowanie, wzrost, rozwój pędów kwiatowych lub zawiązywanie owoców, zbyt wysoka może powodować stagnację, a nawet zamieranie roślin. Równie ważny jest poziom wilgotności powietrza. Przy poziomie wilgotności poniżej 30% rośliny szklarniowe (oprócz sukulentów) będą usychać, natomiast wilgotność powyżej 80%, w połączeniu z wysoką temperaturą to optymalne warunki dla rozwoju chorób grzybowych, szczególnie szarej pleśni. Specjalny termometr do szklarni oraz higrometr to niezbędne wyposażenie ogrodnika. Urządzenia te powinny rejestrować nie tylko wartości chwilowe, ale także ich wahania w ciągu doby. Stała kontrola odczytów pozwala na regulowanie poziomu temperatury oraz względnej wilgotności powietrza poprzez odpowiednie wietrzenie szklarni i wentylację.

Nowoczesne systemy monitoringu i sterowania warunkami mikroklimatycznymi w szklarni

Duże różnice temperatur powietrza pomiędzy wnętrzem szklarni a jej otoczeniem sprzyjają nadmiernemu wzrostowi poziomu wilgotności. Skorygować to można poprzez intensywniejszą wentylację, ale wówczas spora część energii zużytej na ogrzanie szklarni jest marnowana, spada więc opłacalność produkcji. Stałe monitorowanie temperatury i wilgotności w szklarniach pozwala na szybsze reagowanie w przypadkach niepożądanych zmian warunków i takie zrównoważenie ogrzewania i wietrzenia, żeby zminimalizować ponoszone koszty. Należy pamiętać o tym, że pionowy rozkład temperatury i wilgotności powietrza w szklarni nie jest równomierny. Ciepłe powietrze unosi się ku górze, a to oznacza, że inne warunki panują w warstwie przyglebowej, a inne na wysokości, na której rozwijają się kwiaty i owoce. Dobrze wyposażona w czujniki szklarnia pozwala kontrolować również te różnice. Jest to szczególnie istotne w okresie letnim, gdy intensywne nasłonecznienie może spowodować tak duży wzrost temperatury wewnątrz, że sama wentylacja nie wystarczy i konieczne będzie zacienianie pomieszczenia. Nowoczesne systemy monitorowania temperatury i wilgotności pozwalają ogrodnikowi (za pośrednictwem odpowiedniej aplikacji) na kontrolę warunków w szklarniach w czasie rzeczywistym, informowanie go za pomocą alertów o niebezpiecznych wahaniach wskaźników oraz analizowanie historycznych warunków temperatury i wilgotności w określonych przedziałach czasowych. Pełna automatyka szklarni umożliwia zaprogramowanie sterowania ogrzewaniem i wentylacją szklarni w oparciu o wyniki pobierane przez system z czujników.

Jednym z kluczowych parametrów jest także pomiar temperatury i wilgotności gleby. Utrzymanie jej w odpowiedniej jakości sprzyja osiąganiu najlepszych wyników uprawy. Sonda UbiBot TH Soil pozwala na uzyskiwanie dokładnych odczytów wskazanych parametrów. Może być stosowana do jednorazowych pomiarów, ale jej głównym przeznaczeniem jest praca w sposób ciągły. Urządzenie zostało wykonane z materiałów wysokiej jakości, co zapewnia bezawaryjne działanie przez wiele lat. Podobnie jak w przypadku innych urządzeń z naszej oferty, wszystkie odczyty synchronizowane są z platformą IoT przez sieć, co pozwala Ci na odczytywanie wielu parametrów z poziomu interfejsu wspólnego dla wszystkich rejestratorów.

Zaawansowane urządzenia pomiarowe pozwalają przedsiębiorcom na utrzymywanie precyzyjnych warunków mikroklimatycznych w szklarniach. Dzięki stałej kontroli możliwe jest dostosowywanie poszczególnych parametrów do etapu wegetacyjnego roślin, a tym samym zapewnienie najlepszych warunków do wzrostu. W oczywisty sposób przełoży się to na powodzenie uprawy i osiągane zyski.

Zadzwoń do nas