Monitorowanie temperatury i wilgotności w serwerowni

Pomiar temperatury i wilgotności w serwerowni

Praca w serwerowni powinna odbywać się w precyzyjnie określonych warunkach środowiskowych. Gromadzone informacje mogą przybierać różnorodną postać: zapisów papierowych lub zapisów na nośnikach zewnętrznych (magnetycznych, optycznych czy mechanicznych). Warunki przechowywania takich informacji są szczegółowo opisane w formalnych rozporządzeniach. Aby spełnić te wymogi, warto skorzystać z profesjonalnego monitoringu paramentów serwerowni.

Monitoring mikroklimatu w serwerowni

Temperatura oraz poziom wilgotności w serwerowni na terenie Polski jest regulowana przez wiele ustaw oraz rozporządzeń, które bezpośrednio dotyczą bezpieczeństwa informacji, są to przede wszystkim:

W czasach kiedy wiele informacji utrwala się jedynie w postaci cyfrowej, wiele instytucji i przedsiębiorstw dysponuje własnymi serwerowniami. Pomieszczenia te muszą spełniać szereg wymogów dotyczących zachowania optymalnej temperatury oraz wilgotności powietrza. Nie jest to zadanie łatwe – urządzenia niezbędne do pracy serwerowni (komputery, urządzenia sieciowe, serwery) bezpośrednio przyczyniają się do wahań temperatury wewnątrz pomieszczeń.  

 

W utrzymaniu właściwych parametrów pomoże sprawna klimatyzacja i właściwa wentylacja pomieszczenia. Wymagania przewidują również obowiązek stałego monitorowania mikroklimatu panującego w poszczególnych pomieszczeniach serwerowni. Niezwykle istotne są również odpowiednio ustawione alarmy, informujące o przekroczeniach wartości granicznych panującej temperatury czy wilgotności względnej. Przestrzeganie wszystkich tych wymogów może zapewnić bezpieczeństwo przechowywanym informacjom.

Profesjonalny system monitoringu

Do monitoringu temperatury w serwerowni wykorzystuje się profesjonalny system monitoringu oferujący szereg korzyści. Rejestratory temperatury UbiBot to nowoczesna i zaawansowana technologia pozwalająca na stały nadzór nie tylko warunków temperaturowych, ale również poziomu wilgotności, a także – w zależności od potrzeb – oświetlenia. Intuicyjny sposób obsługi, nie powinien sprawić żadnego kłopotu pracownikom odpowiedzialnym za nadzór nad serwerownią.

 

Inteligentny system monitoringu całodobowego to gwarancja bezpieczeństwa i zachowania wszystkich restrykcji dotyczących mikroklimatu w serwerowni. Rejestratory temperatury i wilgotności są kompatybilne z aplikacją IFTTT (ang. If This Then That), dzięki której można szczegółowo zaplanować wiele zdarzeń, jak na przykład włączenie dodatkowego oświetlenia. Ogromna funkcjonalność systemu, minimum ingerencji ludzkiej, maksimum efektów – to główne zalety oferowanych urządzeń. Centralny system sterowania został wyposażony w zaawansowane opcje dotyczące alarmów, dzięki czemu użytkownik zyskuje możliwość indywidualnego dopasowania ich do wymogów serwerowni.

Zadzwoń do nas