Monitorowanie temperatury i wilgotności w magazynie

monitorowanie temperatury w magazynie

Niektóre branże wymagają stałego nadzoru temperatury i wilgotności panującej w pomieszczeniach produkcyjnych oraz w magazynach. Kluczową rolę w zapewnieniu odpowiedniej jakości produkcji odgrywa mapowanie temperatury. Poprawne rozmieszczenie rejestratorów w pomieszczeniach pozwala określić warunki, jakie w nich panują, a w razie potrzeby przeprowadzić modyfikacje przestrzenne, aby usprawnić cyrkulację powietrza i obniżyć temperaturę.

Jak przeprowadzić mapowanie temperatury w magazynie?

Mapowanie temperatury w magazynie i pomieszczeniach do przechowywania produktów jest stałym procesem. Natomiast na temperaturę panującą w danym pomieszczeniu lub magazynie wpływa wiele czynników: pora roku, układ wentylacji, układ okien, bram, drzwi oraz wymiary pomieszczenia. W mniejszych wnętrzach rejestratory temperatury i wilgotności warto umieścić w każdym narożniku oraz w centrum. Natomiast monitoring temperatury w magazynie o większych rozmiarach, w którym znajdują się symetrycznie ustawione regały tworzące alejki, odbywa się przez rozmieszczenie rejestratorów odpowiadające topologii tych alejek. W płaszczyźnie pionowej czujnik powinien być zainstalowany w odległościach co 10 –15 m, natomiast w poziomej co 4 – 6 m.

Urządzenia do pomiaru temperatury i wilgotności w magazynie

W pomiarze temperatury i wilgotności w magazynie doskonale sprawdza się rejestrator UbiBot® WS1 z funkcją WIFI z dokładnością pomiaru temperatury wynoszącą ±0.3°C i zakresem pomiarowym od -20°C do 60°C. Dzięki zintegrowaniu urządzenia z platformą UbiBot® IoT, możliwy jest odczyt parametrów na komputerach oraz urządzeniach mobilnych. Można to robić za pomocą strony internetowej lub dedykowanej aplikacji zainstalowanej na urządzeniu końcowym. Rejestrator może pobierać dane pochodzące z wielu czujników: temperatury, wilgotności, drgań oraz oświetlenia otoczenia. Ponadto zebrane dane są przechowywane we wbudowanej pamięci, dzięki czemu nie zostają utracone nawet w przypadku utraty łączności z systemem. Pomiar temperatury w magazynie oraz innych parametrów umożliwia także UbiBot® WS1 Pro. Urządzenie zostało wyposażone w czytelny monitor, który umożliwia łatwy odczyt parametrów. Zakres pomiarowy obejmuje temperaturę od -20°C do 60°C, wilgotność od 10% do 90%. Rejestrator jest w pełni zintegrowany z platformą UbiBot® IoT i może być obsługiwany przez WIFI lub przez łączność komórkową. Alerty dotyczące warunków panujących w pomieszczeniu, jak i awarii sieci mogą być przesłane za pomocą powiadomień push na urządzenia z zainstalowaną aplikacją dedykowaną, w wiadomości e-mail lub sms oraz w formie połączenia telefonicznego. Ponadto rejestrator posiada wbudowany czujnik światła oraz może współpracować z kilkoma zewnętrznymi czujnikami temperatury i wilgotności. Kolejnym urządzeniem stosowanym w mapowaniu temperatury i wilgotności powietrza w magazynach jest rejestrator GS1, który podobnie jak poprzednie może współpracować z wieloma czujnikami. Ten model rejestratora często jest stosowany w miejscach, gdzie sieć WIFI nie jest dostępna, ponieważ dane są przesyłane do komputera za pomocą łącza Ethernet i gromadzone są w chmurze.

Mapowanie temperatury w magazynie jest niezbędnym procesem do zapewnienia wysokiej jakości wytwarzanych dóbr oraz zapobiegania stratom, które mogą wyniknąć wskutek ich uszkodzenia przez nieprawidłową temperaturę, wilgoć lub działanie światła.

 

Zadzwoń do nas